easy website creator

SHIELD project

European common basic training

De energietransitie leidt tot een aanzienlijke toename van offshore werk. Was het werken offshore voornamelijk gerelateerd aan de winning van olie en gas, met de opkomende ‘ocean renewables’ waaronder getijde- en golf energie en offshore wind groeit de vraag naar medewerkers die offshore willen en kunnen werken. Werken op zee vereist bijzondere kwalificaties in competentie en vaardigheden en aandacht en voorwaarden aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers met de daarbij behorende ‘mindset’

Het werken aan en op installaties op de Noordzee is in Nederland en de omringende landen prima geregeld. Voor het mogen werken op installaties op de Noordzee bestaan trainingen die door OPITO, NOGEPA en NOG gecertificeerd zijn. In andere Europese landen – in bijvoorbeeld Griekenland en op Cyprus – geldt een andere standaard.

De vraag naar medewerkers voor werk offshore zal door de komst van Europese offshore windparken en de offshore winning van olie en gas flink toenemen. Dat zal op Europees niveau leiden tot arbeidsmigratie. Om de competentie en inzetbaarheid van werknemers uit Europese landen te verbeteren is het project SHIELD opgezet. De Europese Commissie heeft via het ERASMUS programma daaraan subsidie verstrekt.

In SHIELD werken organisaties uit Cyprus, Roemenië, Spanje en Nederland samen om te komen tot een verbeterde standaard op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor het werken offshore in met name de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Er wordt een kwalificatie pilot ontwikkeld en een pilot voor een training programma op ECVET level 4 (European Credits for Vocational Education and Training) – in Nederland ongeveer MBO 4 - voor medewerkers uit lidstaten buiten de Noordzee landen om hun kennis, competenties en vaardigheden uit te breiden met het veilig en gezond werken op zee. Het training programma wordt onder andere aangeboden via een E-learning platform (zogeheten Massive Open Online Course MOOC en E-Book) en komt tegemoet aan de systematiek van een leven-lang-leren. De standaarden die in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gelden zijn voorbeeld voor de pilot.

De Nederlandse partner in SHIELD is stichting PRIME (Stichting Project Realisatie van Initiatieven door Modulatie van Entrepreneurschap).

Voor nadere informatie: waarmaker@gmail.com

+31 651 357 395

www.shield-project.es

FOLLOW US